Infopagina DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEEM

BEDRIJFSTERMINOLOGIE

 
HOMEPAGE TREFWOORD
CTK
   

DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEEM

Waar vind je DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEEM? En wat willen we bedoelen met DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEEM? U vindt het allemaal op deze informatieve pagina van CTK
   

DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEEM

 

DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEEM

 

Wat is documentmanagementsysteem eigenlijk?

Om te verklaren wat een DMS (of documentmanagementsysteem) is, is dit de uitleg volgens Wikipedia:

Een documentmanagementsysteem (DMS) of documentbeheersysteem is over het algemeen een repository waarin beschrijvende kenmerken metadata van documenten worden opgeslagen en makkelijk terug te vinden zijn aan de hand van de kenmerken (metadata zoals auteur, naam, omschrijving, datum, categorie en status). De documenten zelf kunnen ook in de database worden opgeslagen, of op een beveiligde (netwerk) locatie, die via de database toegankelijk is.

Documentmanagement wordt op operationeel niveau anders toegepast dan op beleidsniveau. Op operationeel niveau ligt de nadruk vaak op routering van documenten, status en integratie met bedrijfsprocessen. Op beleidsniveau is het documentbeheer vaak losser georganiseerd om creativiteit en het gezamenlijk ontwikkelen (collaborative editing) van documenten te faciliteren.

Het documentbeheersysteem wordt vaak ontsloten door een desktop toepassing of web toepassing (via intranet of internet). Ook worden er rapportageprogramma's gebruikt die overzichten van de documenten genereren.

Voor een DMS systeem heb je een programma nodig, met zogenaamde document-management-software. Ook deze software wordt gemaakt door CTK.

 

Copyright (c) 2015 BEDRIJFSTERMINOLOGIE.BE. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. 7211/SC